Chào mừng bạn đến với website CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TUẤN LONG Hotline: 02253 500 666 - 0913 581 688 - 0916300409 An Hồng, An Dương, TP Hải Phòng.

THÉP ỐNG ĐÚC NHẬT NHẬP KHẨU

  • THÉP ỐNG ĐÚC NHẬT NHẬP KHẨU
  • THÉP ỐNG ĐÚC NHẬT NHẬP KHẨU
  • THÉP ỐNG ĐÚC NHẬT NHẬP KHẨU
  • THÉP ỐNG ĐÚC NHẬT NHẬP KHẨU
  • THÉP ỐNG ĐÚC NHẬT NHẬP KHẨU
  • THÉP ỐNG ĐÚC NHẬT NHẬP KHẨU

Giá: Liên hệ: 0313.500.666, 0916.300.409

Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…

Hàng mới nhập khẩu hàng tháng từ Nhật Bản với  đủ size từ DN15 - DN400, SCH40/ SCH80/ SCH160 * Số lượng cực lớn, hàng cực mới, giá cực tốt. * Hàng đang được bốc lên xe để vận chuyển cả nước đặc biêt TP. HCM phục vụ thi công....

Bạn có công trình làm ống nước trong trạm thuỷ điện và lò chịu nhiệt trạm điện hạt nhân, dùng trong công nghiệp lò luyện, làm ống dẫn dung dịch trong lò luyện dầu khí, ống dẫn dầu, làm cần cẩu, làm nồi hơi v.v.. Vậy hãy nhanh nhanh đến với Tuấn Long Ltd,. với Lô hàng thép ống đúc Nhật dày đa dạng chủng loại, đầy đủ chứng chỉ chất lượng vừa về tới bãi chúng tôi.
Mọi chi tiết xin liên hệ Mr: Chinh
DĐ: 0916.300.409
Hotline: 0313.500.666
http://tuanlongvn.com
Mail: thepongtuanlong@gmail.com
Chi tiết sản phẩm

STT PHI ĐỘ DÀY ĐỘ DÀI STT PHI ĐỘ DÀY ĐỘ DÀI STT PHI ĐỘ DÀY ĐỘ DÀI
(mm) (mm) (m) (mm) (mm) (m) (mm) (mm) (m)
1 19 3~7 6~14 84 178 49 6.1 167 267 15,1 6,57
2 21 3~8 6~15 85 180 12 6 168 267 21-24 6~6,3
3 27 3~9 6~16 86 191 7 12 169 273 9.27 6
4 32 3~10 6~17 87 194 12 6 170 273.1 9.3 5.5
5 34 3~11 6~18 88 216.3 17 6.17 171 273.1 12.7 5.7
6 38 3~12 6~19 89 216.3 18.2 5.4 172 273.1 8~37 6~12
7 42 4 6 90 216.3 22.2 5.3 173 318 6~18 6~12
8 42 5 6 91 216 22.5 5.5 174 318.5 10.3~36 5.5~12
9 48 5 6 92 216.3 22.2 6 175 323.9 10.3~28.6 6~12
10 51 4 6 93 216.3 22.2 8.1 176 325 7.9~32 6~12
11 60 4.83 6 94 216.3 23 6 177 339 42.5 12
12 60 5 6 95 216.3 23 6 178 339.7 35~38 6~12
13 73 5.51 10,058 96 216 27 8 179 350 18.5~39 6~12
14 73 7 12 97 219 8.16 6 180 351 26.5 6.3
15 76 6 6 98 219 8.2 5.9 181 351 39 6
16 76 8 6 99 219.1 9 6 182 355 8~40 6~12
17 89 6.5 12 100 219.1 9.5 12.2 183 355.6 10~30 6~12
18 89 6.45 10.05 101 219.1 10.3 6.5 184 355,6 10.5 6.97
19 89 11.4 12 102 219.1 10.3 6.5 185 355,6 13.5 7.2
20 90 6.5 12 103 219.1 11.5 6.5 186 355,6 17.5 7.3
21 102 8 10~12. 104 219 12 6 187 355,6 19 5.49
22 114 6.35 13,716 105 219 12.7 12-12.5 188 355,6 27 6
23 127 9.2~9.19 6 106 219 10.31 12-12.5 189 355.6 35.7 6
24 133 4.5 6 107 219.1 12.7 5.8 190 365 33.5 10.07
25 140 6.5~13 6~12 108 219.1 14 6.6 191 365 34 6.97
26 141.3 14.5~19.1 6~12 109 219.1 14.5 6 192 365 28~35 5.27~6.3
27 142.5 33 7.48 110 219.1 14.5 6 193 368 38 8.6
28 152 35 5.6 111 219.1 14.5 6 194 370 31 6.5
29 152 35 5.74 112 219.1 15.1 12.07 195 377 8.5 9.8-10
30 152 35 6.16 113 219.1 15.1 12.07 196 377 9.5~10 11~11.4
31 152 40 6.1 114 219.1 16 5.6 197 377 9.5~11 4.9~5.4
32 154 35 6.09 115 219.1 18.2 10.62 198 381 37 6.45
33 159 25~40 6~12 116 219.1 18.2 12.1 199 381 38 7.04
34 165 8.6 10,1 117 219.1 18.2 5.97 200 381 39-40 7.07
35 165 8.6 11,3 118 219.1 18.2 5.97 201 382 35 7.84
36 168 7.1~35.5 6~12 119 219.1 18.2 6 202 382 39 7.07
37 178 7.5 5.66 120 219.1 18.2 6.1 203 383 40 7.045
38 178 8 5.54 121 219.1 18.2 6.4 204 406 7~28 6~12
39 178 8 6 122 219.1 18.2 9.9 205 426 14~33 6~12
40 178 8.5 5.54 123 219.1 19 11.8 206 508 9.8 11.56
41 178 8.5 6 124 219.1 19 12 207 508 11.8 4.03-4.05
42 178 9 5.3 125 219.1 19.5 12.94 208 508 12.7 11.19-11.2
43 178 9 5.86 126 219.1 20.6 6.5 209 508 12.7 3.1
44 178 9 6 127 219.1 20.6 9.86 210 508 12.7 12.35
45 178 9 6 128 219.1 20.6 11.86 211 508 12.7 4.82
46 178 9.19 13,41-13,71 129 219.1 20.6 12.06 212 508 12.7 5.13
47 178 9.19 5.6 130 219.1 21.5 6.98 213 508 12.7 5.29
48 178 9.5 4.84 131 219.1 22.2 9.96 214 508 12.7 5.32
49 178 9.5 5.85 132 219.1 22.2 11.49 215 508 12.7 5.38
50 178 9.5 5.38 133 219.1 22.2 7.5 216 508 12.7 5.5
51 178 9.5 5.54 134 219.1 22.2 8.1 217 508 12.7 5.6
52 178 9.5 5.55 135 219.1 22.2 8.1 218 508 12.7 5.22
53 178 9.5 5.6 136 219.1 22.2 9.95 219 508 12.7 4
54 178 10.36   137 219.1 23 6 220 508 12.7 4.46
55 178 10.5 6.4 138 219.1 23 6.1 221 508 12.7 11.9
56 178 10.5 6.5 139 219.1 23.5 11.9 222 508 12.7 11.92
57 178 10.5 6.58 140 219.1 21 12.3 223 508 12.7 4.93
58 178 10.5 6.67 141 219.1 24 11.5 224 508 12.7 11.95
59 178 10.5 6.5 142 219.1 24 11.9 225 508 12.7 11.94
60 178 10.5 6.58 143 219.1 24 12.48 226 508 12.7 11.16
61 178 11.5 6 144 219.1 24 12.08 227 508 12.7 11.19
62 178 11.51 13.41 145 219.1 24 12.3 228 508 12.7 11.2
63 178 11.51 7.11 146 219.1 25 12.3 229 508 12.7 11.96
64 178 12 5.54 147 219.1 27 8.8 230 508 12.7 11.87
65 178 12 5.55 148 219.1 28.5 6 231 508 16 11~11.9
66 178 12 6 149 219.1 26-26.5 9,0 232 508 19 11.9
67 178 12 6.04 150 219 27 11.53 233 508 19 11.95
68 178 12 6.5 151 219.1 27 7.6 234 508 19 11.93
69 178 14.5 6.47 152 219 28 10.6 235 508 19 11.94
70 178 15 4.84~5.3 153 219 28 10.87~11.18 236 508 19~19.5 8.36
71 178 20 5.59 154 219.1 28.5 7.7 237 508 19~19.5 11.24
72 178 26.5 5.6 155 219.1 29.5 8 238 508 19~19.5 11.35
73 178 30.5 5.58 156 220 23 6.5 239 600 16.5 5.15
74 178 34 6.09 157 220 23 6 240 610 15.2 2.01
75 178 34 7.06 158 245 12.5 11.3~11.5 241 610 15.2 9.58
76 178 35.5 5.6 159 244.5 31.5 6.64 242 610 16 6
77 178 35.5 6.1 160 244.5 31.5 6.88 243 610 17.5 6
78 178 36 5.6 161 244.5 31.5 6.93 244 610 19.5 1.94
79 178 36 5.9 162 244.5 31.5 7.1 245 610 19.5 1.82
80 178 36 6.1 163 252 16.2 6~6.6 246 610 7.2 6
81 178 41 5.6 164 267 12.7 6.03 247 610 8.8 6
82 178 41 6.1 165 267 14.5 4.95 248 610 9.2 6
83 178 45 5.6 166 267 15 6 249 610 9.27 6
                250 610 9.7 6

 

 

Thép ống Japan: 

Nội dung đang hoàn thiện.


Kết nối với chúng tôi

Về chúng tôi

Giới thiệu về công ty

     Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ Tuấn Long được thành lập năm 2002, có trụ sở chính tại Thôn Ngô Yến, Xã An Hồng, An Dương, TP. Hải phòng. Bãi hai tại KM 93 Đường Năm Mới (chân cầu vượt Lương Quán), Xã Lam Sơn, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Tuấn Long là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, phụ kiện đường ống, thép hình,... Công ty Tuấn Long có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, các đại diện bán hàng của các Nhà máy lớn trên thế giới. Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu các sản phẩm thép như: thép ống đúc, thép ống hàn, thép cuộn cán nóng, thép tấm,... từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…; đồng thời là nhà phân phối chuyên nghiệp cho các nhãn hàng gia dụng như: Supor, TaKa,Fusibo, Giovani, Batali, Vegas, Severin…; là đại lý Shell gas tại Hải phòng.

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Điện thoại: Hotline: 02253 500 666 - 0913 581 688 - 0916300409

Fax: +84 2253 924 588

Hotline: +84 2253 500 666

Email: thepongtuanlong@gmail.com

Địa chỉ: An Hồng, An Dương, TP Hải Phòng.<

+84 2253 500 666